Seznam bralnih značk po letu nastanka

Seznam bralnih značk po letu nastanka

                                         

                 

LETO PRVE PODELITVE     IME POSAMEZNE ZNAČKE              KRAJ  PODELJEVANJA V RAZLIČNIH

                                                                                                 OBDOBJIH

 

22. MAJ 1961

 

PREŽIHOVA BRALNA ZNAČKA

 

Prevalje, Ravne na Koroškem, Dravograd, Radlje ob Dravi, Slovenj Gradec, Maribor, Pesnica, Ruše, Slovenske Konjice, Lenart, Ljubljana – center, Moste-polje, Šiška, Ajdovščina, Celovec

1963

 

BEVKOVA BRALNA ZNAČKA

 

Idrija, Tolmin, Ajdovščina, Nova Gorica, Sevnica, Ljubljana-Bežigrad, Center, Goriško, Tržaško

1964

CANKARJEVA BRALNA ZNAČKA

 

Vrhnika, Logatec, Cerknica, Zagorje, Trbovlje, Hrastnik, Ajdovščina, Črnomelj, Ljubljana Moste-Polje, Vič-Rudnik, Šiška

 

JURČIČEVA BRALNA ZNAČKA

Grosuplje, Ivančna gorica, Kranj, Črnomelj, Novo Mesto, Ptuj, Ljubljana Moste-polje, Vič-Rudnik

1965

 

LEVSTIKOVA BRALNA ZNAČKA

 

Ribnica, Litija, Kočevje, Ivančna gorica, Ptuj, Ljubljana Vič-Rudnik, Moste-Polje, Šiška

 

PREŠERNOVA BRALNA ZNAČKA

Kranj, Škofja Loka, Tržič, Kamnik

1966

 

FINŽGARJEVA BRALNA ZNAČKA

Jesenice, Radovljica, Ljubljana-Šiška, Trebnje

 

SELIŠKARJEVA BRALNA ZNAČKA

Šentjur pri Celju, Slovenske Konjice, Ptuj, Ljubljana Vič-Rudnik

 

MIKLOŠIČEVA BRALNA ZNAČKA

Ljutomer

 

INGOLIČEVA BRALNA ZNAČKA

 

Slovenska Bistrica, Ptuj, Ormož, Trebnje, Ljubljana Šiška, Vič-Rudnik

 

GREGORČIČEVA BRALNA ZNAČKA

Nova Gorica, Tolmin, Ajdovščiina, Idrija, Ljubljana-Šiška, Goriško

 

CICIBANOVA BRALNA ZNAČKA

Po vsej Sloveniji

1967

 

KRANJČEVA BRALNA ZNAČKA

 

Murska Sobota, Lendava, Gornja Radgona, Ljubljana-Šiška, Center, Porabje

 

KOSOVELOVA BRALNA ZNAČKA

Sežana, Koper, Izola, Piran, Lendava, Brežice, Nova Gorica,Ljubljana-Šiška

 

KETTEJEVA BRALNA ZNAČKA

Ilirska Bistrica, Postojna, Lendava

 

KAJUHOVA BRALNA ZNAČKA

Velenje, Celje, Žalec, Mozirje, Slovenske Konjice, Krško, Brežice, Sevnica, Lendava, Ljubljana Moste-Polje, Šiška

1968

ŽUPANČIČEVA BRALNA ZNAČKA

 

Novo Mesto, Črnomelj, Metlika, Trebnje, Kočevje, Ljutomer, Sežana, Nova Gorica, Ajdovščina, Domžale, Ljubljana Moste-Polje, Šiška

1969

AŠKERČEVA BRALNA ZNAČKA

Laško, Mozirje, Šmarje Pri Jelšah

 

BRALNAZNAČKAFRANA MILČINSKEGA

Cerknica

 

KERSNIKOVA BRALNA ZNAČKA

Domžale, Kamnik, Ptuj

1970

VODNIKOVA BRALNA ZNAČKA

Ljubljana-Šiška

 

GOLIEVA BRALNA ZNAČKA

Trebnje

 

MEŠKOVA BRALNA ZNAČKA

Ormož

1971

TAVČARJEVA BRALNA ZNAČKA

Škofja Loka, Kranj

PO LETU 1975

BRALNA ZNAČKA FERENCA MÖRA

Lendava

 

 

DRUŽBOSLOVNA KIDRIČEVA BRALNA ZNAČKA

Nova Gorica, Ptuj,

Slovenska Bistrica – srednje šole

 

GRUDNOVA BRALNA ZNAČKA

Nabrežina Pri Trstu

1980

SUHODOLČANOVA BRALNA ZNAČKA

Ravne, Slovenj Gradec, Dravograd, Radlje, Novo Mesto, Trebnje

PO LETU 1980:

 

BRALNA ZNAČKA BENA ZUPANČIČA

Izobraževalni center Litostroj

 

 

PRUŠNIKOVA (GAŠPERJEVA) DRUŽBOSLOVNA BRALNA ZNAČKA

V določenem obdobju po različnih krajih Slovenije

 

RIBIČIČEVA BRALNA ZNAČKA

 

Ajdovščina, Brežice, Črnomelj, Jesenice, Murska Sobota, Novo Mesto, Trebnje, Ljubljana

 

ZMAJEVA BRALNA ZNAČKA

 

Ajdovščina, Brežice, Črnomelj, Kamnik, Novo Mesto, Trebnje, Ljubljana-Center

 

BRALNA ZNAČKA BRANKE JURCA

Krško, Ptuj, Trebnje, Ljubljana-Center, zdomci

 

TRUBARJEVA BRALNA ZNAČKA

 

Kamnik, Črnomelj,Ttrebnje, Ljubljana-Šiška, posebno je bila živa leta 1986

2010

GRADNIKOVA BRALNA ZNAČKA

OŠ Dobrovo

2011

MAGAJNOVA BRALNA ZNAČKA

Kosovelova knjižnica Sežana

MED BRALNIMI ZNAČKAMI SO ŠE:

DEVOVA BRALNA ZNAČKA

 

 

Tržič

 

 

DRUŽBOSLOVNA MOŠKRIČEVA BRALNA ZNAČKA

Ljubljana

 

VALVASORJEVA BRALNA ZNAČKA

Ljubljana-Šiška

 

DOMNOVA BRALNA ZNAČKA

Goriško

 

POTRČEVA BRALNA ZNAČKA

Ptuj

 

BRALNA ZNAČKA MIRKA KUNČIČA

Lesce, Lipnica

 

MURNOVA BRALNA ZNAČKA

Ljubljana Vič-Rudnik

 

STRITARJEVA BRALNA ZNAČKA

Ljubljana Vič-Rudnik

 

SLOMŠKOVA BRALNA ZNAČKA

slovenske župnije