KMEČKI UPORI

KMEČKI UPORI

KMEČKI UPORI

Kmečka upora 1478 in 1515

Vsi roparski in plenilski pohodi turške vojske, vojne z Madžari in vedno višje dajatve so kmete spravljali v težek položaj. Kmečko nezadovoljstvo je leta 1478 doživelo vrh v koroškem kmečkem uporu, ki je zajel predvsem Ziljsko dolino in zahodni del Koroške. Ta upor so zadušili kar Turki, ki so takrat preko Predela vdrli na to območje. 
Naslednji večji kmečki upor se je zgodil leta 1515 in je zajel vse dežele, v katerih so živeli Slovenci. Plemiška vojska pod vodstvom Žige (Sigismunda) Dietrichsteina je uporne kmete premagala pri Beljaku, Velikovcu in nato še pri Vuzenici. Kmetom se je po uporu položaj še poslabšal, saj so morali poravnati vso škodo, ki so jo napravili pri uporu.

Vir: Dolinšek, Maks, Tri doline v koroški zgodovini, 720 let Ravne na Koroškem. Ravne na Koroškem, 1968, str. 82,83.