ŽELEZNIŠKA POSTAJA PREVALJE

ŽELEZNIŠKA POSTAJA PREVALJE

ŽELEZNIŠKA POSTAJA PREVALJE

Ob izgradnji železniške proge Maribor–Celovec so na Prevaljah postavili takrat najsodobnejšo stavbo železniške postaje na Slovenskem. Je zidana in visoko pritlična z močno členjeno fasado. Bogata neorenesančna profilacija ji daje še dodatno kakovost, hkrati pa so po njenem vzoru gradili tudi druge železniške postaje v Sloveniji. Prvi vlak je peljal skozi Prevalje 31. maja 1863. Poleg glavne postajne zgradbe pa so zgradili tudi nekaj pomožnih objektov. Tisti nasproti postajne stavbe je bil namenjen za stanovanja železničarjem, v njem pa je bil tudi rezervoar za vodo. V majhnem pomožnem objektu pa so ohranjeni krušna peč, dimnica in bazen za pralnico.

Viri: ZVKDS, Register nepremične kulturne dediščine, EŠD 7744 Prevalje - Železniška postaja; Gospodarstvo in tehniška dediščina Koroške. Katalog, Koroški muzej, Ravne na Koroškem, 2000, str. 82-92; Po poteh koroške kulturne dediščine Občine Prevalje in Mestne občine Pliberk = Auf den Wegen des Kärntner Kulturerbes in der Gemeinde Prevalje und der Stadtgemeinde Bleiburg. Prevalje, 2006.