PREMOGOVNIK HOLMEC

PREMOGOVNIK HOLMEC

Premogovnik na Holmcu je bil povezan z guštanjsko jeklarno in s premogovnikom na Lešah. Leta 1858 so grofje Thurn zagnali odkopavanje premoga  na Holmcu, da so z njim oskrbovali svojo jeklarno in pudlarno v Guštanju. V sedemdesetih letih 19. stoletja je v njem delalo 92 moških in 39 žensk. Pred prvo svetovno vojno se je proizvodnja zmanjšala, ponovno pa se je povečala v letih gospodarske krize in po letu 1935, ko so tukaj našli zaposlitev nekateri leški rudarji.  Po drugi svetovni vojni so tu rudarjenje opustili.