2001 - Alojzij Kuhar: Pokristjanjevanje Slovencev in nemško-slovanska etnična meja v vzhodnih Alpah

2001 - Alojzij Kuhar: Pokristjanjevanje Slovencev in nemško-slovanska etnična meja v vzhodnih Alpah

Eine Übersetzung der Doktorarbeit Aloysius Kuhars, The conversion of the slovenes and the german-slav ethnic boundary in the eastern Alps. New York, Washington, 1959.