Bolnišnica Prevalje

Bolnišnica Prevalje

Bolnišnica Prevalje

Prevaljska železarna je imela ranocelnika in kirurga pred letom 1842, leta 1853 je omenjen tudi bolniški strežnik. Izprašana babica pa je porodnicam pomagala že leta 1827. Po letu 1855 so tudi na Prevaljah odprli bolnišnico kot priključek obratni ambulanti, namenjeno za prevaljske fužinske delavce. Prostorsko je obsegala eno bolniško sobo s petimi posteljami kot stacionarij. Obe bolnišnici (na Lešah in Prevaljah), kjer je delal prevaljski zdravnik, so opustili po prvi svetovni vojni. Bolnišnica je imela prostore v eni najstarejših hiš v Trgu na Prevaljah (danes Pagat). V njej je bil prvi zdravnik Ignaz Prem, pokopan je na pokopališču ob farni cerkvi.

Vir: Oder, Karla, Občina Ravne na Koroškem, Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja, Ljubljana, 1992, str. 27-31; Plešivčnik, Drago, Kronika bolnišnic okrog Uršlje gore in Pece. Med Peco in Pohorjem, Ravne na Koroškem, 1965, str. 217–234.