Potrčeva bralna značka

Potrčeva bralna značka

Najpomembnejša dela:

Proza

Prekleta zemlja (1936)

Sveti zakon (1937)

Sin, povest (1937)

Podoba Slavke Klavora, novela (1945)

Kočarji in druge povesti (1946)

V kurirski karavli, novela (1946)

Svet na Kajžarju, povest (1947)

Na kmetih, roman (1954)

Zločin, povest (1955)

Srečanje, roman (1962)

Nesmiselno življenje, izbor novel (1965)

Onkraj zarje, zbirka avtobiografskih novel (1966)

Pravljica o Vanču (1973)

Imel sem ljubi dve, zbirka novel (1976)

Tesnoba, roman (1991)

Dva admirala in druge zgodbe, mladinska pripoved (1993)

Dramatika

Kreflova kmetija, drama (1947)

Lacko in Krefli, drama (1949)

Krefli, drama (1952)

Na hudi dan si zmerom sam, drama (1964)