Miklošičeva bralna značka

Miklošičeva bralna značka

Miklošičeva bralna značka

Najpomembnejša dela:

Miklošičev opus obsega okoli 180 znanstvenih publikacij, med njimi:

  • Lexicon linguae slovenicae veteris dialecti (slovnica starega narečja slovanskega jezika), 1850,
  • Lexicon Palaeoslovenico-graeco-latinum (staroslovansko-grško-latinski slovar), 1862–65
  • Vergleichende Grammatik der slawischen Sprachen (primerjalna slovnica slovanskih jezikov), 4 knjige, 1852–75
  • Vergleichende Formenlehre der slavischen Sprachen (primerjalna morfologija slovanskih jezikov), 1856, predvsem iz 3. knjige Vergleichende Grammatik; za to delo je dobil Volneyjevo nagrado
  • Monumenta Serbica Spectantia Historiam Serbiae, Bosniae, Ragusii (srbski spomeniki, zgodovinski izsledki o Srbiji, Bosni in Dubrovniku), 1858
  • Etymologisches Wörterbuch der slawischen Sprachen (etimološki slovar slovanskih jezikov), 1886
  • Über die Mundarten und Wanderungen der Zigeuner Europas (o narečjih in selitvah evropskih Romov), 12 knjig, 1872