2013 - Lojze Lebič: Štiri Kosovelove pesmi za visoki glas in klavir

2013 - Lojze Lebič: Štiri Kosovelove pesmi za visoki glas in klavir

Lojze Lebič: Štiri Kosovelove pesmi za visoki glas in klavir. Prevalje, 2013. Notna izdaja Lebičevih zgodnjih samospevov.