400 - 10 pr. Kr.

Obdobje prazgodovine in antike

Poselitev v slovenskem prostoru sega zelo daleč v preteklost, v obdobje kamenih dob, točneje povedano v obdobje srednje kamene dobe ali mezolitika. Bogate najdbe iz tega obdobja so bile najdene v jami Potočka zijalka na gori Olševi. Obdobja mlajše kamene dobe in kovinskih dob se nam odstirajo preko redkih ohranjenih kamnitih in kovinskih orodij. Bolj bogato z najdbami je obdobje antike. Iz tega obdobja so se nam v Mežiški dolini ohranili številni deli kamnitih nagrobnikov, ki so bili najdeni večinoma na območju Zagrada pri Prevaljah,  nekaj pa tudi na Ravnah, v Dobji vasi, na Poljani in na Platu.

Obdobje bakrene, bronaste in železne dobe

Prva kovina, ki jo je človek spoznal je bila baker, ki ga je pridobil iz bakrove rude. Iz barka je že izdelal prvo kovinsko orodje. Zatem je izumil bron, ki je bil zaradi svoje trdnosti še uporabnejši od bakra. Zatem pa je človek spoznal železo, ki je bilo še trdnejše od brona. Na širšem območju Mežiške doline nam niso poznane najdbe iz obdobja bakrene dobe. Nekaj posameznih najdb orodja je iz obdobja bronaste in železne dobe. Slednjo so na območju Mežiške doline zaznamovali Kelti. Izmed njihovih plemen so se na tem območju ustalili Noriki, ki so bili znani po izdelavi kvalitetnega železnega orodja in orožja.