Viri in literatura

Viri in literatura

Arhivsko gradivo

 

ADG, Handschrift 922. Konsistorialbechluss vom 20. 8. 1954, Bäuerlicher Bildungshof in Tainach.

 

Arhiv DPU (Dušnopastirski urad, Celovec), fond Sodalitas, št. 11, 6. 12. 1954.

 

Zapisnik seje dušnopastirskega odbora z dne 15. 11. 1962, arhiv DPU, fond DPU

 

Hohenwarter, Birgit, Unterberger, Harald, Fokusgruppenevaluation. Bildungshaus Sodalitas in Tainach/Tinje am Donnerstag, 27. 1. 2005, neobjavljeno.

 

Liber memorabilium Tainach – Župnijska kronika fare Tinje.

 

Statistika Delovne skupnosti izobraževalnih domov v Avstriji za leto 2013, neobjavljeno.

 

Vodilo Doma prosvete Sodalitas, Tinje, 2015, neobjavljeno.

 

 

Časopisi

Dialog. Programski časopis Katoliškega doma prosvete Sodalitas, Tinje, letnik I, številka 1, oktober 1981.

Dialog. Programski časopis Katoliškega doma prosvete Sodalitas, Tinje, letnik VII, številka 32, september-oktober 1988.

Dialog. Programski časopis Katoliškega doma prosvete Sodalitas, Tinje, letnik XII, številka 55, 1993.

Dialog. Programski časopis Katoliškega doma prosvete Sodalitas, Tinje, letnik XIV, številka 66, september-oktober 1995.

 

Kärntner Tageszeitung. Klagenfurt, 10. 7. 1994.

Kleine Zeitung. Klagenfurt, 16. 4. 1994.

 

Naš tednik – Kronika. Kulturno-politično glasilo svetovnih in domačih dogodkov. Celovec, 3. 4. 1958.

Naš tednik – Kronika. Kulturno-politično glasilo svetovnih in domačih dogodkov. Celovec, 12. 9. 1985.

 

Nedelja. Cerkveni list Krške škofije. Celovec, december 1929.

Nedelja. Cerkveni list Krške škofije. Celovec, oktober 1931.

Nedelja. Cerkveni list Krške škofije. Celovec, november 1934.

Nedelja. Cerkveni list Krške škofije. Celovec, december 1935.

Nedelja. Cerkveni list Krške škofije. Celovec, 26. 5. 1946.

Nedelja. Cerkveni list Krške škofije. Celovec, 17. 6. 1951.

Nedelja. Cerkveni list Krške škofije. Celovec, 24. 4. 1960.

Nedelja. Cerkveni list Krške škofije. Celovec, 13. 8. 1961.

Nedelja. Cerkveni list Krške škofije. Celovec, 10. 3. 1963.

Nedelja. Cerkveni list Krške škofije. Celovec, 27. 1. 1974.

Nedelja. Cerkveni list Krške škofije. Celovec, 11. 10. 1981.

Nedelja. Cerkveni list Krške škofije. Celovec, 11. 9. 1983.

Nedelja. Cerkveni list Krške škofije. Celovec, 15. 9. 1985.

 

Republika. Ljubljana, 2. 6. 1995.

 

 

Literatura

 

800 Jahre Pfarre Tainach : 1195–1995 : Geschichte der Pfarre und Umgebung : Festschrift. Tainach, 1995.

 

Benetek, Anton, Propst Anton Benetek. Klagenfurt, 1965.

 

Die Zweite Synode der Diözese Gurk vom 27. bis 30. August 1933. Klagenfurt, 1935.

 

Dom v Tinjah. Delovni koledar od 1. marca 1980 do 30. novembra 1980. Tinje, 1980.

 

Klun, Salvatora, Božnik, M. Stanislav, Šolske sestre sv. Frančiška Kristusa Kralja na Koroškem : ob 120-letnici Kongregacije šolskih sester. Celovec, 1989.

 

Koledar Družbe sv. Mohorja. Celovec, 1934.

 

Kopeinig, Jože, Povej, kaj znaš … V: Koledar Družbe sv. Mohorja. Celovec, 1975.

 

Kopeinig, Jože, Tinje – hram umetnosti. Žive vezi, Rastoča knjiga Koroške, 2015.

  

Naši rajni duhovniki, kratki orisi njihovega trudapolnega dela in življenja, izd. Krščanska kulturna zveza. Celovec, 1968.

 

Singer, Stephan, Kultur- und Kirchengeschichte des Dekanates Tainach 1195–1995, Klagenfurt/Celovec, 1995.

 

Sturm, Daniel, Duhovniki Sodalitete in prosvetni domovi. V: Vrečar, Marija, Južna Koroška in njena cerkvena podoba v 20. stoletju. Ob 100-letnici Sodalitete, združenja slovenskih duhovnikov na Koroškem. Celovec, 2007.

 

Till, Josef, Prälat, Pädagoge und Politiker Rudolf Blüml. V: Faszinierende Gestalten der Kirche Österreichs, 8. knjiga, Wien, 2003.

 

Tropper, Peter G., Kirche im Gau. Klagenfurt, 1995.

 

Vrečar, Marija, Južna Koroška in njena cerkvena podoba v 20. stoletju. Ob 100-letnici Sodalitete, združenja slovenskih duhovnikov na Koroškem. Celovec, 2007.

 

Wakounig, Jože, Knjižni dar založbe Katoliškega doma v Tinjah. V: Koledar Družbe sv. Mohorja. Celovec, 1977.

 

Zerzer, Janko, Dobri pastirji. Naši rajni duhovniki 1968–2005, Celovec, 2006.

Kategorije: Viri in literatura
Značke: