Sodelovanje z drugimi izobraževalnimi ustanovami in financiranje izobraževalne dejavnosti

Sodelovanje z drugimi izobraževalnimi ustanovami in financiranje izobraževalne dejavnosti

Dom prosvete Sodalitas je od leta 1956 vključen v Delovno skupnost izobraževalnih domov v Avstriji (ustanovljena leta 1954), v kateri je danes zastopanih 19 izobraževalnih hiš. Namen te skupnosti je predvsem sodelovanje in izmenjava izkušenj o izobraževanju odraslih. Zato za svoje člane vsako leto pripravlja zborovanje in študijske posvete.

Na deželni ravni je Dom vključen v platformo za izobraževanje odraslih (Plattform der Erwachsenenbildung Kärnten/Koroška). Na škofijski ravni je Dom v Tinjah zastopan v odboru za izobraževanje odraslih pri škofijskem svetu. Poleg tega vzdržuje Dom v Tinjah dobre in plodne stike s cerkvenimi ustanovami in nekaterimi ustanovami izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Stroški, ki nastanejo z delovanjem tinjskega doma, se plačujejo iz različnih virov: iz prispevkov udeleženk in udeležencev lastnih tečajev in tečajev gostov, za svoje delovanje pa Dom prejema podporo krške škofije, urada zveznega kanclerja na Dunaju, urada za Slovence po svetu v Ljubljani ter koroške deželne vlade. Dom v Tinjah uspešno sodeluje tudi pri programih, ki jih razpisuje Evropska unija. Vse do danes pa je Dom odvisen tudi od darov mnogih dobrotnikov.[1]



[1] Seznami dobrotnikov v programskih časopisih Dialog.

Značke: