Povečavi in izgradnji Doma v hišo dialoga in srečanja s popestreno izobraževalno ponudbo

Povečavi in izgradnji Doma v hišo dialoga in srečanja s popestreno izobraževalno ponudbo

Jeseni 1977 je Sodaliteta v slovenskem cerkvenem listu Nedelja predstavila načrte za povečavo in izgradnjo Doma v Tinjah. Ta korak je utemeljila z dejstvom, da »je postala streha premajhna in prostori pretesni, da bi mogli sprejeti vse, ki bi radi prišli v Tinje in ki bi jih […] radi sprejeli z razširjenim in popestrenim letnim programom«.[1] Podobno kakor pri gradnji prve hiše je Sodaliteta stroške, ki so nastali s povečavo, krila s prispevki svojih članov, darovi dobrotnikov in finančnimi sredstvi, ki jih je dala na voljo škofija.

Slovesno odprtje nove hiše je bilo 1. oktobra 1981 ob 75. obletnici ustanovitve Sodalitete. V pozdravu je rektor Jože Kopeinig posebej predstavil poslanstvo in težišče hiše. Izrazil je veselje, »da more opravljati Dom v Tinjah poleg vseh drugih težišč svojo prizadevno, četudi včasih težavno nalogo kot hiša dialoga, kot dom srečanja med raznimi, tako ideološkimi, družbenimi kot tudi narodnostnimi skupinami«.[2] Dom je ponovno blagoslovil krški škof dr. Jožef Köstner in ob tem opozoril na pomembno vlogo, »ki jo ima Dom kot kraj srečanja in dialoga med obema narodoma v deželi«.[3] Svoje poslanstvo Dom v Tinjah od svoje izgradnje naprej izpričuje tudi s svojim dvojezičnim programskim časopisom Dialog, ki je nasledil delovni koledar z naslovom Dom v Tinjah.

Nove razmere so omogočile, da je izobraževalna ponudba v Domu še naprej iz leta v leto naraščala ter se vsebinsko pestrila in bogatila. Prej je Dom v Tinjah v enem delovnem letu razpisal okoli 150 tečajev, v prvih letih po povečavi pa jih je bilo okoli 270. Poleg krajših tečajev so posvečali posebno skrb daljšim – enotedenskim ali večtedenskim – seminarjem.[4]

Povsem novo in posebno mesto v delovanju Doma pa je z njegovim odprtjem dobila galerija Tinje. V njej razstavljajo in se predstavljajo javnosti domači in tudi tuji umetniki. Poleg krajših razstav domačih in tujih umetnikov pa je v hiši stalna razstava del več kot 50 umetnic in umetnikov.[5]

Komaj štiri leta po odprtju novega Doma je na tiskovni konferenci septembra 1985 ob srebrnem jubileju Doma v Tinjah vodstvo že obžalovalo, »da je Dom […] premajhen in da  ‚smo bili pri prezidavi preskromni‘«.[6] Zato se je vodstvo odločilo za ponovno povečavo in sanacijo. Do te je prišlo v letih 1994 in 1995. Odprtje novega doma je bilo 1. junija 1995.[1] Programski časopis Dialog, Tinje, letnik VII, številka 32, september/oktober 1988.

[2] Programski časopis Dialog, Tinje, letnik I, številka 1, oktober 1981, str. 2.

[3] Nedelja. Cerkveni list Krške škofije. Celovec, 11. 10. 1981, str. 6.

[4] Nedelja, 11. 9. 1983, str. 12. Povprečje je izračunano po številu razpisanih prireditev v delovnih letih 1976/1977, 1977/1978 in 1983/1984, 1984/1985, 1985/1986.

[5] Kopeinig, Jože, Tinje – hram umetnosti.

[6] Naš tednik – Kronika. Kulturno-politično glasilo svetovnih in domačih dogodkov. Celovec, 12. 9. 1985, str. 9.

Značke: