CERKVENA UPRAVA V MEŽIŠKI DOLINI OD 16. DO 18.STOLETJA

CERKVENA UPRAVA V MEŽIŠKI DOLINI OD 16. DO 18.STOLETJA

CERKVENA UPRAVA V MEŽIŠKI DOLINI OD 16. DO 18.STOLETJA

Mežiška dolina je v tem obdobju spadala pod oglejski patriarhat do njegove ukinitve leta  1751. Krajše obdobje je nato bila pod upravo novoustanovljene goriške nadškofije in kasneje pod upravo lavantinske škofije. 

To obdobje je tudi čas, ko začne nastajati v spodnji Mežiški dolini nova župnija v trgu Guštanj. Leta 1700  grof Janez Andrej Sichten in župnik Gašper Pilat zagotovila sredstva za stalnega beneficiata v Guštanju. Prvi beneficiat Simon Matajdl je nastopil službo po smrti Gašperja Pilata leta 1706 in je tu ostal do svoje smrti leta 1754. Trg Guštanj, je bil  med letoma 1788 in 1795 tudi samostojna župnija. Poleg Guštanja postane samostojna župnija v okrog leta 1755 tudi Šentanel.  

Leta 1700 je prevaljski župnik Gašper Pilat ustanovil dijaški štipendijski sklad za revne in nadarjene dijake iz domače župnije. Sklad je nosil ime Pilatova ustanova in je deloval do leta 1918. Njegova zadnja štipendista sta bila Franc Sušnik in Ožbe Lodrant. 

Viri: KPM Ravne, Župnija Prevalje - Leše; Javornik Simona, Likovna dediščina cerkva Mežiške doline, Ravne na Koroške, 2002, str. 35-40, 73; Singer Stephan, Kultur und Kirchengeschichte des Dekanates Bleiburg, Klagenfurt/Celovec, 1983, str. 119-125; Skitek Vinko, Oris zgodovine Župnije Kotlje, V: Dar za dar, Maribor, 2013, str. 27-35.