2011 - Jožko Kert, Marija Suhodolčan - Dolenc, Jožefa Ovnič, Pori Mojca: Prevaljski doktorji znanosti

2011 - Jožko Kert, Marija Suhodolčan - Dolenc, Jožefa Ovnič, Pori Mojca: Prevaljski doktorji znanosti

Jožko Kert, Marija Suhodolčan - Dolenc, Jožefa Ovnič, Pori Mojca: Prevaljski doktorji znanosti. Prevalje, 2011. Kratko predstavitev 50 doktorjev znanosti, ki so živeli ali živijo v občini Prevalje, je pripravilo Kulturno društvo Mohorjan.