1951 - Koroški fužinar

1951 - Koroški fužinar

1951 - Koroški fužinar

Novembra je začel izhajati tovarniški list, ki je bil eno najodmevnejših glasil guštanjskih železarjev. Glasilo je leta 1951 ustanovil Avgust Kuhar - Prežihov (1906–1964) in ga urejal vse do smrti.  V njem je med drugim objavljal zanimive družinske spomine. V Fužinarju so se oglašali ljudski talenti, bukovniki, kronisti in številni drugi. Gradivo Koroškega fužinarja je dragocen pisni vir in dokument časa, dediščina rasti železarstva, kulture, športa in šolstva na Koroškem.  Po Avgustu Kuharju so glasilo urejali: Jože Šater, Marjan Kolar in Andreja Čibron Kodrin. Leta 2007 je prenehal izhajati. Med letoma 1964 in 2009 je izhajalo še mesečno glasilo ravenskih železarjev Informativni fužinar (nekaj časa s prilogo Novice), ki so ga urejali uredniki Koroškega fužinarja, nazadnje Čibron Kodrin, Andreja, novinarka, urednica, mag. socioloških znanosti (1961); skoraj dve desetletji je bila urednica Koroškega fužinarja, novinarka pri Večeru, urednica raznih publikacij in lektorica.