2013

2013

2013

Geopark Karavanke je postal del evropske mreže geoparkov pod okriljem Unesca. Geopark  vključuje tudi rudarsko dediščino Leš in premogovnika, ki je bil v 19. stoletju eden največjih premogovnikov na Slovenskem. Ohranjenih in obnovljenih je nekaj najpomembnejših pomnikov rudarstva: vhod v rov Franciscus, pozivalnica, nova rudarska muzejska zbirka na Lešah in leška kapela. Ustanovljena delovna skupnost Geopark Karavanke/Karawanken je bilateralna občinska kooperacija v jugovzhodnih Karavankah, ki jo sestavlja 14 občin na obmejnem območju med Avstrijo in Slovenijo.