2012

2012

2012

Spomenik Augustu von Rosthornu je bil prestavljen v Spominski park junija 2012  na pobudo Margarete Jukič in Kulturnega društva Prevalje. Spomenik Avgustu von Rosthornu ob upravni zgradbi nekdanje Železarne Prevalje (današnje Glavarstvo) je bil prvi javni spomenik v Mežiški dolini, postavljen po smrti ustanovitelja Železarne Prevalje in Prevalj v 19. stoletju.