2009

2009

V okviru Slovenske poti kulture železa (SPKŽ) so Prevalje obiskali predstavniki društva Mitelleuropäische Eisenstraβe, Društva srednjeevropske poti železa. Projekt SPKŽ povezuje slovenske muzeje, ustanove, podjetja in posameznike, ki ohranjajo kulturno dediščino železarstva. Vodita in koordinirata ga Občina Ravne na Koroškem in Koroški pokrajinski muzej, Muzej Ravne na Koroškem. Od leta 2011 deluje društvo Slovenska pot kulture železa.