2001

2001

2001

Občinski svet Občine Prevalje je sprejel Odlok o celostni podobi Občine Prevalje, o grbu, zastavi in prazniku Občine Prevalje (Uradni list RS št. 43/1 7. 5. 2001, datum objave 31.  5.  2001, datum veljave  1. 6.  2001). 

Praznik Občine Prevalje se praznuje 26. junija v spomin na dogodke osamosvojitvene vojne na Holmcu leta 1991. Na ta dan je bila na Holmcu izobešena slovenska zastava kot znak samostojne Republike Slovenije.

Potrdili so predlog strokovne komisije izbora celostne podobe Občine Prevalje (razpis 28. 11. 1998), in sicer zamisel avtorja Boruta Bončine,  univ. dipl. inženirja arhitekture, ki je svojo upodobitev naslonil na pripovedko o nastanku Prevalj: tri kronice poosebljajo graščakove hčerke, valovanje jezera je prisotno v svoji modrini po celotni površini grba, valovnica simbolizira prepletanje preteklosti s sedanjostjo in prihodnostjo, grb je upodobljen na ščitu poznogotskega stila sanitske oblike in simbolizira prevaljsko storijo.