1999

1999

Na pobudo A.L.P. Peca in v organizaciji Sadjarskega društva Prevalje je bila izvedena prva Moštna gauda z izborom moštne d'čve, ki od takrat poteka vsako leto v drugem kraju Mežiške doline.