1998

1998

Občina Ravne-Prevalje se je razdružila in Prevalje so postale samostojna občina (referendum 19.  aprila 1998).