1998

1998

Obnovljena je bila cerkev sv. Volbenka (Bolfenka) na Lešah.