1997

1997

Začeli so se vsakoletni Sušnikovi dnevi ob rojstnem dnevu dr. Franca Sušnika na pobudo Kulturnega društva Mohorjan. To so prireditve s kulturnimi vsebinami. Predsednik (do leta 2014) Jožko Kert je kulturni ustvarjalec, zborovodja, kulturni organizator, inženir kemijske tehnologije (1943); bil pionir pri meritvah onesnaževanja okolja, sodeloval pri številnih ekoloških študijah; s svojo glasbeno nadarjenostjo in visokimi standardi je zaznamoval kulturno življenje na Prevaljah.