1994

1994

Po referendumski odločitvi prebivalcev Mežiške doline so nastale v Mežiški dolini tri občine: Ravne-Prevalje, Mežica, Črna.