1989

1989

Na območju občine Ravne je bilo 13 krajevnih skupnosti (pred letom 1988 sta bili na Prevaljah dve krajevni skupnosti: Trg in Polje Prevalje).