1984

1984

Zgrajena je bila nova zidana šolska stavba v  Šentanelu s samoprispevkom krajanov, ena najlepših podružnic v Sloveniji.