1982

1982

Zgrajena je bila nova podružnična šola na Lešah s prostori za vrtec in z večnamensko dvorano za prireditve.