1978

1978

Odkrili so freske prvotno slikanih stranskih oltarjev in renesančno ornamentiko v cerkvi sv. Ane na Lešah.