1977

1977

Zgrajena je bila nova podružnična šola na Holmcu.