1473

1473

Turki so preko Jezerskega nepričakovano vdrli na Koroško, oplenili Podjuno in kraje severno od Celovca. 29. septembra 1473 so se zbrali pri Pliberku, nato pa s plenom odrinili proti Prevaljam. O tem poroča J. V. Valvazor, da so se na dan sv. Mihaela Turki preko noči utaborili pri farni cerkvi Device Marije na Jezeru na Fari in so tu »z ognjem in mečem gospodarili«. Pot so nadaljevali mimo Kotelj in Slovenj Gradca, kjer so se utaborili in se nato usmerili proti Hrvaški. 

Vir: Maks Dolinšek: Tri doline v koroški zgodovini, V: 720 let Ravne na Koroškem, Ravne na Koroškem, 1968.