1834 - Matična knjiga članov bratovske skladnice rudnika Leše

1834 - Matična knjiga članov bratovske skladnice rudnika Leše

1834 - Matična knjiga članov bratovske skladnice rudnika Leše

Bratovska skladnica premogovnika na Lešah je na podlagi matične knjige bratovske skladnice leških rudarjev dokazano delovala že vsaj od leta 1834. Na podlagi državnega rudarskega zakona z dne 23. maja 1854 je bila ustanovljena 3. julija 1858. Original hrani Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, območna enota Ravne na Koroškem.