1641 - Matična knjiga župnije Device Marije na Jezeru

1641 - Matična knjiga župnije Device Marije na Jezeru

1641 - Matična knjiga župnije Device Marije na Jezeru
Prvi ohranjen zapis besed v slovenskem jeziku v Mežiški dolini v latinskih matičnih knjigah župnije Device Marije na Jezeru v Farni vasi (1641–1679), v krstni knjigi (1641-1648) in poročni knjigi (1641-1644).


Prenesite si e-Knjigo Krstna knjiga Device Marije na Jezeru (1641-1648) (80,2MB)