Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika

Koroška osrednja knjižnica (KOK) dr. Franca Sušnika domuje na ravenskem gradu. V svojih prostorih hrani več kot 200.000 enot knjižnega gradiva ter preko 10.000 enot domoznanskega gradiva iz Koroške. Med temi velja še posebej izpostaviti originalni izvod Dalmatinove Biblije, Leški in Črnjanski rokopis, Valvasorjevo Slavo vojvodine Kranjske in številne druge knjižne zanimivosti. Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem je naslednica nekdanje Študijske knjižnice, ki je bila ustanovljena 3. marca 1949. V njenem sklopu sta delovala tudi Likovni salon in Delavski muzej. Danes je splošna knjižnica, namenjena najširšemu krogu uporabnikov, in osrednja območna knjižnica za Koroško.