Partner beim Projekt REG-KULT / Vitale Kulturkontakte:

Christlicher Kulturverband in Klagenfurt

Partner Kärnten, Slowenien:

  • Liedpartner Partner: Die Gemeinde Prevalje
  • Kärntens Zentralbibliothek Dr. Franc Sušnik Ravne na Koroškem
  • Landschaftsmuseum Koroška

Partner Koroška/Kärnten, Österreich:

  • Verein Kulturheim Bleiburg/Pliberk
  • Katolisches Bildungshaus Sodalitas in Tainach
  • Christlicher Kulturverband in Klagenfurt
  • Hermagoras Verein in Klagenfurt

Vitale Kulturkontakte – Wachsendes Buch Kärntens

Projekt: REG-KULT Vitale Kulturkontakte

Projektleiterin: Tanja Fučec Srnec

Redaktion: dr. Karla Oder, mag. Andreja Čibron Kodrin, mag. Irena Oder, Margareta Jukič, Milan Piko, mmag. Daniel Sturm, Adrian Kert

Texte: Vinko Skitek, dr. Karla Oder, Margareta Jukič, Liljana Suhodolčan, mmag. Daniel Sturm, Jožko Hudl, Milan Piko, Adrian Kert, Jože Kopeinig, Martin Kuchling, mag. Irena Oder, Marija Suhodolčan Dolenc, Simona Šuler Pandev, Martin Pandel, Jožko Hudl, Hedvika Gorenšek, Jožko Kert

Texte von Artikeln in E-biographische Lexikon Koroške: nach der gedruckte Ausgabe; Margareta Jukič, Marija Suhodolčan Dolenc; Eva Jeromel, Jožko Hudl und individuelle Personen. 

Fotos: Personlichen Archiven, Koroški pokrajinski muzej, Muzej Ravne na Koroškem, Občina Prevalje, Tomo Jeseničnik, Kulturni dom Pliberk/Bleiburg, Milan Piko, Katoliški dom prosvete Sodalitas v Tinjah/Katolisches Bildungshaus Sodalitas in Tainach, Mohorjeva družba v Celovcu/ Hermagoras Verein in Klagenfurt

Rezensentinnen: dr. Karla Oder, mag. Irena Oder

Lektorin: mag. Andreja Čibron Kodrin

Lektorin: Mag. Christina Halfmann 

Übersetzung: Jožko Hudl, Adrian Kert, Milan Piko, mmag. Daniel Sturm, Tea Horvat, Helena Jamnik 

Gestaltung: SANS, Andrej Knez s.p.

Web Realisierung des Projektes: Skupina stroka.si, Stroka Produkt d.o.o.

Andere Mitwirkende: Koroška galerija likovnih umetnosti
                                    Jiři Kočica, akademski kipar, Ljubljana
                                    Gorenjski tisk storitve, d. o. o., Kranj
                                    Tiskarna Forma film Marjanca Žaže, s. p., Prevalje
                                    Sans, grafično oblikovanje, Andrej Knez, s. p.
                                    Borut Bončina, arhitekt, s.p.
                                    Andreja Pestotnik, s. p., Žabnica
                                    Društvo za razvoj glasbe Riff, Prevalje
                                    I-cona, projektno svetovanje, d. o. o., Mežica

Jahr: 2015, Ravne na Koroškem, Prevalje, Pliberk, Tinje, Celovec

Das Projekt REG-KULT wurde teilweise aus Mitteln des Operationellen Programms Slowenien-Österreich 2007-2013 kofinanziert.

Da wachsende Buch der Wurzeln Kärntens entstand auf Anregung von Jože Zupan.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pogoji uporabe vsebin na portalu

Uporaba del v komercialne namene (doseganju komercialnih koristi) ali z namenom pridobivanja zasebnega dobička ni dovoljena, uporaba v skladu Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah Republike Slovenije (ZAPS, UL št. 120-01/94-1/3). Upravljalec portala je nosilec projekta Občina Prevalje.

Avtorske pravice
Copyright © 2015 Vso objavljno gradivo, ki jih vsebujejo spletne strani, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine.

Uporaba strani
Vse informacije in podobe v najširšem pomenu (skice, fotografije, zemljevidi ipd.), objavljene na teh spletnih straneh, so avtorsko delo in zato že s svojim nastankom v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Uporabnikom je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine izključno v osebne in nekomercialne namene. Vsakemu posameznemu uporabniku je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine samo v enem, osebnem izvodu. Dokumenti in vsebine, objavljeni na teh spletnih straneh, se v nobenem primeru ne smejo kopirati, prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene. Dokumenti in vsebine, objavljeni na teh spletnih straneh, se lahko izjemoma reproducirajo izključno v nekomercialne ali izobraževalne namene, pri čemer morajo biti ohranjene vse informacije o avtorjih in viru ter opozorila o zaščiti avtorskih ali drugih pravic. Če ti pogoji niso izpolnjeni, kopiranje avtorskih vsebin teh spletnih strani, po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah Republike Slovenije (ZAPS, UL št. 120-01/94-1/3), ni dovoljeno.