FARNA VAS V DOKUMENTIH IZ 16. – 18. STOL.

FARNA VAS V DOKUMENTIH IZ 16. – 18. STOL.

FARNA VAS V DOKUMENTIH IZ 16. – 18. STOL.

Farna vas v novoveških dokumentih

Med 16. in 18. stoletjem se je ime Farna vas nekajkrat pojavilo v izstavljenih listinah. Tako  se omenja v listini z dne 12. februarja 1560. V njej je pliberški sodnik Danijel Schweig(z)er podelil dobrlovaškemu proštu Luki za njegovo župnišče v Guštanju kmetijo na Lomu pri Poljani. 

Nadalje se omenja Farna vas v listini (menjalni pogodbi) z dne 24. aprila 1561 med Jurijem (Georgom) Gaisruggom s Pukštanja in dobrlovaškim proštom Luko in kapitljem. V njej daje Jurij (Georg) Gaisrugg dobrlovaškemu proštu kmetijo z gostinsko koncesijo v župniji Guštanj. 

Posredno se Farna vas omenja v listini z dne 23. septembra 1570, v kateri se David Ungnad z Ženeka in dobrlovaški prošt Luka poskušata poravnati glede prekomernega ribolova guštanjskega župnika v reki Meži. 

Farna vas se omenja tudi na jožefinskih vojaških zemljevidih iz let 1763–1787, in sicer kot »Unter Jezero« in »Pfarr«. Območje kasnejših Prevalj pa je poimenovano kot »Ober Jezero«. Poimenovani so tudi še nekateri drugi zaselki, npr. »Suhi Verh« (Suhi Vrh), »Brezniza/Breznicza« (Breznica), »Strasische« (Stražišče) in »Zagrad« (Zagrad).

Vir: KPM Ravne, Srednji vek – Mlinarič, Izvleček listin z dne 12. 2. 1560,  24. 4. 1561,  23. 9. 1570; Rajšp Vincenc, Grabnar Marija, Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763–1787, karte in opisi, 5. zvezek, Ljubljana, 1999.