Koroški pokrajinski muzej, Muzej Ravne na Koroškem

Koroški pokrajinski muzej, Muzej Ravne na Koroškem

Koroški pokrajinski muzej, Muzej Ravne na Koroškem

Leta 1953 so na Ravnah na Koroškem s postavitvijo na prostem vodnega kladiva – repača z Mute zaznamovali ustanovitev Delavskega muzeja Ravne na Koroškem. Od leta 1966 pa do leta 1991 je deloval kot enota takratne Študijske knjižnice Ravne na Koroškem. Leta 1991 je postal samostojni zavod in se leto pozneje preimenoval v Koroški muzej Ravne na Koroškem. 
V smislu varovanja premične kulturne dediščine so nastajale zbirke iz gospodarske zgodovine: železarska, rudarska, etnološka in gozdarska zbirka ter rudarska zbirka v Črni na Koroškem, leta 1979 pa Prežihov spominski muzej – Prežihova bajta. Leta 2002 se je uprava muzeja selila na novo lokacijo v t. i. personal, del spomeniškovarstvenega kompleksa stare krčilne kovačnice znotraj nekdanje Železarne Ravne. 
Leta  2002  se je Koroški muzej Ravne na Koroškem združil z nekdanjim Koroškim pokrajinskim muzejem Slovenj Gradec (pred tem Muzej ljudske revolucije) v enoten zavod z imenom Koroški pokrajinski muzej, z dvema poslovnima enotama – v Slovenj Gradcu in na Ravnah. Danes je Koroški pokrajinski muzej muzejska ustanova, v kateri so združeni štirje muzeji – Muzej Dravograd, Muzej Radlje ob Dravi, Muzej Ravne na Koroškem in Muzej Slovenj Gradec.

Vir: Koroški muzej Ravne na Koroškem : 1953-2003 : 50 let, Ravne na Koroškem, 2003; Koroški pokrajinski muzej: 60 let, Slovenj Gradec, 2011.