Koroški oktet

Koroški oktet

Koroški oktet

Začetki Koroškega okteta segajo v leto 1959, ko so se štirje možje prvič skupaj zapeli. Naslednje leto so že nastopili pred domačim občinstvom. Nato so se jim pridružili še štirje pevci in iz kvarteta je 29. marca 1961 uradno nastal oktet, ki ga je vodil Viktor Krivec in za njim Josip Petrun. Leta 1964 je umetniško vodenje okteta prevzel Jože Leskovar, ki je to službo opravljal do leta 1974, ko je dirigentsko palico predal Tonetu Ivartniku. Vodenje okteta je nato leta 2001 prevzela Tanja Krivec. Od leta 2008 je bil umetniški vodja okteta Janez Kolerič. Oktet je posnel in izdal več zgoščenk ter s svojim ubranim petjem sodeloval na številnih prireditvah doma in v tujini. Leta 2011 je praznoval 50-letnico delovanja, potem pa je umetniško vodenje nove pevske zasedbe prevzel Andrej Oder.

Vir: Osojnik Mirko (ur.), 50 let Koroškega okteta, Ravne na Koroškem, 2011.