NAGROBNA PLOŠČA ZA KVINKTA

NAGROBNA PLOŠČA ZA KVINKTA

NAGROBNA PLOŠČA ZA KVINKTA

Kvinktova nagrobna plošča

Prvotno najdišče nam ni poznano. Odkrili so jo leta 1881, vzidano v oltarju cerkve sv. Janeza Krstnika na Poljani, kjer je ostala do leta 1990. Od leta 1992 naprej je v lapidariju Koroškega pokrajinskega muzeja v Slovenj Gradcu. Nagrobna plošča je iz belega pohorskega marmorja in ji manjkata zgornji levi in spodnji desni vogal. Na njej je napis v latinščini, ki se v prevodu glasi: Rudskovemu sinu Kvinktu in ženi Atecini, Sinomarovi hčeri, (so postavili) starši ter sinovi in hčere Viriji, hčerki Teta. Glede na preprosto obliko nagrobnika ga lahko datiramo  v drugo polovico 1. stoletja ali v 2. stoletje. 


Vir: Djura Jelenko Saša, Visočnik Julijana, Kamni govorijo, Rimski kamniti spomeniki na koroškem, Slovenj Gradec, 2006, str. 78.