ODLOMEK NAGROBNIKA S PISARJEM

ODLOMEK NAGROBNIKA S PISARJEM

ODLOMEK NAGROBNIKA S PISARJEM

Del nagrobnika s pisarjem

Nagrobnik naj bi izviral iz Zagrada in ga datiramo v drugo polovico 2. stoletja. Od leta 1922 naprej je bil sprva postavljen na Rimskem Vrelcu, od leta 2005 pa je shranjen v kapeli na ravenskem gradu. Od nagrobnika je ohranjena samo njegova spodnja polovica. Ta prikazuje pisarja v tuniki, stoječega na vbočenem podstavku. Na njem je vklesan mlajši napis: J. Cäsar. Nagrobniki s podobo pisarja so značilni za podeželje in mesta južnega Norika in lahko opozarjajo bodisi na poklic pokojnika bodisi na nivo njegove izobrazbe.

Vir: Djura Jelenko Saša, Visočnik Julijana, Kamni govorijo, Rimski kamniti spomeniki na koroškem, Slovenj Gradec, 2006, str 67.