Dogodki zgodovinskega spomina

Dogodki zgodovinskega spomina

Pomembni dogodki, ki so oblikovali bralno značko v 55. sezonah branja.

         -         Termin bralna značka je uveden na predlog Petre Dobrile, predsednice ZPM Slovenije ob tretji podelitvi, leta 1963, ko je prišla bralna  

                značka organizacijsko pod okrilje Zveze prijateljev mladine Slovenije.

-         Prežihovi bralni znački se je prva pridružila Bevkova bralna značka leta 1963, na pobudo Ivana Bizjaka, nato so sledile Cankarjeva, Jurčičeva, Levstikova, Prešernova…

-         Suhodolčanovo bralno značko so v Osnovni šoli Franja Goloba na Prevaljah predlagali na pobudo Grete Jukič in učiteljskega kolektiva ob smrti pisatelja Leopolda Suhodolčana leta 1980.

-         Zlata Cicibanova bralna značka je nastala na pobudo Petre Dobrila, pedagoške svetovalke in predsednice ZPMS v šolskem letu 1966/67 in se podeljuje učencem 2. razredov.

-         Srebrna Cicibanova bralna značka je nastala v šolskem letu 1974/75. Je edina bralna značka, ki jo podeljujejo po vsej Sloveniji, v prvih razredih. 

 

 

Tags: