Murnova bralna značka

Murnova bralna značka

Najpomembnejša dela:  Pesmi in romance, 1903; Josipa Murna Aleksandrova izbrani spisi,ur. S. Trdina, 1933; Zbrano delo I. - II., ur. D. Pirjavec, 1954.

Poznane pesmi: Trenutek, Zakaj?, V drevoredu, V parku, Mrači se, Ah, ti bori, Sneg, Ko dobrave se mrače, Vlahi, Prišel čas je krog božiča, Pomladna slutnja, Pesem o ajdi, Pa ne pojdem prek poljan, Pelin ...