Meškova bralna značka

Meškova bralna značka

Meškova bralna značka

Najpomembnejša dela:

Slike in povesti (1898)

Ob tihih večerih (1904)

Mir božji (1906)

Na Poljani (1907)

Na smrt obsojeni? (Drama v treh dejanjih) (1908)

Črna smrt (1911)

Mladim srcem I (1911)

Mladim srcem II (1914)

Povesti in slike (1914)

Mati (Drama v treh dejanjih) (1914)

Dve sliki (1916)

Njiva (1916)

Slike (1918)

Mladim srcem III (1922)

Volk spokornik in druge povesti za mladino (1922)

Naše življenje (1922)

Listki (1924)

Našim malim (1925)

Mladini (1927)

Legende o svetem Frančišku (1927)

Kam ploveme (1927)

Črtice (1931)

Henrik, gobavi vitez (Igra v štirih dejanjih) (1934)

Pasijon (Pasijon v sedmih skrivnostih in treh dejanjih) (1936)

Pri Hrastovih. (Drama v treh dejanjih) (1939)

Mladim srcem IV (1940)

Dela 1 (1940)

Pridige (1944)

Iz srca in sveta (1945)

Novele (1946)

Romance in povesti (1948)

V koroških gorah. Novele (1950)

Požgana Radovna in druge zgodbe (1950)

Mladim srcem V (1951)

Izbrano delo I-VI (1954-1960)

V kresni noči (1957)

Poljančev Cencek in druge zgodbe za mladino (1957)

Duhovnik s svojim Bogom (1960)

Mladim srcem VI (1964)