Golieva bralna značka

Golieva bralna značka

Golieva bralna značka

Najpomemnejša dela:

 

Poezija

O Ester - o Renée : izbrane pesmi. Ur. Igor Grdina.. Maribor, 1997.

Pesmi o zlatolaskah, 1921.

Večerna pesmarica, 1921.

Pesmi, 1936.

Izbrane pesmi,1951.

Gospod Baroda in druge ljudske pesmi, 1966.

Dramatika

Dobrudža, 1915

Kralj brezpravnih, 1928

Kulturna prireditev v Črni mlaki, 1933

Bratomor na Metavi, 1935

Igre

Petrčkove poslednje sanje, 1921

Triglavska bajka, 1926

Jurček, 1932

Srce igračk, 1932

Uboga Ančka, 1935

Sneguljčica, 1938

Igre v knjižnih izdajah

Igre, 1953

Pesmi in igre za mladino,1985