Prvi zapisi leta 1909

Prvi zapisi leta 1909

Prvi zapisi leta 1909

 

20. maja 1909 so v Pliberku ustanovili Katoliško slovensko izobraževalno društvo. Na seji takoj po ustanovnem shodu so izpostavili vprašanje lastnih društvenih prostorov.

 

Pod 4. točko v zapisniku piše:

»Pri odborovi seji Šmihelske posojilnice, ki je kupila Glinikovo gostilno v Pliberku, naj se vpraša, ali bi društvo moglo dobiti svoje prostore v imenovani hiši (Narodni dom).«

Na prvi seji odbora 4. januarja 1910 je odbornik Janez Hornbök društvu predlagal odkup Narodnega doma, ki je bil last Šmihelske posojilnice, da bi si s tem povečalo društvene prostore.

Navedek iz zapisnika:

»Odbornik Hornbök predlaga, naj „Izobr. društvo“ kupi tukajšnji „Narodni dom“, ker ga Šmihelska posojilnica na vsak način hoče prodati in žalibog, kakor se je izjavila v nekem dopisu na Pliberško posojilnico, „vsakemu kupcu“! Po daljši debati se velepomenljivi predlog enoglasno sprejme i. s. začasno, dokler se ne uravna gmotno vprašanje. Odborniku Hornböku se tozadevno naroči, naj takoj začne potrebna pogajanja z merodajnimi faktorji, z dosedanjo lastnico Šmihelsko posojilnico, „Zvezo“ v Celovcu, v Ljubljani. Nato se skliče seja, v kteri se bo sklepalo definitivno.«

Sledijo podpisi: Ivan Hornbök, Josip Krof, t. č. predsednik, Ignacij Trehtar, t. č. tajnik, Aleš Riedl, blagajnik, Franc Dobrovnik, t. č. knjižničar.

Narodni dom je leta 1912 prešel v last Štefana in Marije Breznik, rojene Oblak. V tej hiši je dobilo društvo svojo sobo, v kateri je bila tudi knjižnica. Skoraj vse prireditve, seje, občni zbori, shodi in tečaji društva so se do leta 1996 zvrstili pri Brezniku.

Značke: