2012

2012

Izvedena je bil prenova mestnega jedra Prevalj s pridobitvijo panoramske ceste na Prisoje, Vandravskega trga z lapidarijem, Sokolskega parka in Spominskega parka.