2001

2001

Zgrajena je bila zdravstvena postaja na Prevaljah, obnovljena pa leta 2004.