1989

1989

Na Brinjevi gori nad Prevaljami so na mestu lesene zgradili zidano podružnično cerkev sv. Kozma in Damijana. 
Brinjeva gora je dobila ime po brinju, ki je včasih pokrivalo vrh neplodnega peščenega hriba. Verjetno je bilo na Brinjevi gori že od nekdaj znamenje, leta 1910 so postavili kapelo iz lesa, leta 1935 pa so brinjegorski kmetje postavili ob starem zvoniku novo ladjo, cerkev je bila iz lesa in večja, da je dopuščala večje število vernikov za priprošnjo k zdravju. Leta 1989 so zgradili novo zidano cerkev po načrtih arhitekta Andreja Lodranta. V notranjosti so dela domačih umetnikov: kipa sv. Kozma in Damijana Janka Dolenca, Kristus na križu dr. Alojza Pogorevca in Snemanje s križa slikarja Okija Rotovnika.