1899

1899

Leško rudniško šolo so lahko obiskovali tudi kmečki otroci.