Gorenšek , Hedvika ,

 družbenopolitična delavka;knjižničarka;kulturna ustvarjalka;pedagoška delavka

Slika 
01.08.1957, Slovenj Gradec, Slovenija ,
Hedviko Gorenšek odlikuje predanost kulturnemu ustvarjanju, organizira, vodi in sooblikuje kulturne dogodke, povezuje šolo s krajem; s turističnimi projekti in vsebinami ohranja tehniško in etnološko dediščino Leš. 

Življenje in delo

Živi na Lešah. Oče je bil zbiratelj in slikar Srečko Brvar, mati Kristina roj. Kumprej. Poročena je z glasbenikom in kulturnim delavcem Silvom [zborovodja mešanega pevskega zbora Leše, član etno skupine Zimski kosci, član KD Leše]; sinova Boštjan dipl. mark., kulturni delavec, predsednik KD Mohorjan in Klemen, študent na Akademiji za glasbo v Grazu. Osnovno šolo je obiskovala na Lešah in Prevaljah, maturirala na Gimnaziji Ravne na Koroškem (1976) in diplomirala na Pedagoški akademiji, smer slovenski jezik in knjižničarstvo v Ljubljani. Zaposlena je bila kot višja knjižničarka v Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (1979-1991) in od leta 1991 je zaposlena kot knjižničarka v Osnovni šoli Franja Goloba Prevalje. V Koroški osrednji knjižnici je delala v izposoji, v bibliografskem oddelku in vodila različne skupine na ogledih knjižnice. V tem obdobju je bila predsednica Društva bibliotekarjev Koroške in članica predsedstva Društva bibliotekarjev Slovenije. Kot predsednica je za strokovne aktive knjižničarjev pripravila več strokovnih predavanj. Od leta je bila 1991 predsednica Aktiva šolskih knjižničarjev koroške regije, vodja regijske študijske skupine za knjižnično dejavnost, predsednica Sindikata Osnovne šole Franja Goloba Prevalje, članica Sveta šole, članica IO ZKO Ravne na Koroškem in članica IO Društva prijateljev mladine Koroške. Za pedagoško delo je pridobila naziv mentorica in svetovalka. Sodelovala je v organizacijskem odboru ob 100-letnici rojstva Prežihovega Voranca, v odboru za počastitev 40, 45 in 50-letnice Bralne značke, 50-letnice OŠ Franja Goloba Prevalje. Na OŠ Franja Goloba Prevalje je mentorica-koordinatorka bralne značke, mentorica novinarskega, recitacijskega in knjižničarskega krožka. Pripravlja kulturne programe za različna društva in organizacije v občini in tako povezuje šolo s krajem. Je tudi mentorica mladim raziskovalcem, pod njenim mentorstvom so nastale raziskovalne naloge, ki so bile tudi nagrajene: Kulturni spomeniki in njihovo sporočilo, Podoba mojega kraja (nalogi sta dobili srebrno državno priznanje), Popotnik postoj in poglej, Karel Doberšek, Terezija Jaser, Mohorjeva družba na Prevaljah, Pokopališče Device Marije na Jezeru, Pokopališče Device Marije na Jezeru – obzidje, Prosti čas mladih, Skrivnostni svet Volinjaka, Krojačkov dan, Potujmo z jezikom v Pravljično vas Leše, Po pravljični poti narave (zadnje 4 naloge so dobile zlato priznanje v državnem projektu Turizmu pomaga lastna glava). Je vodja projekta šole Krojačkov dan in Rastem s knjigo. Z učenci je posnela videofilm Vorančeva pot, dokumentarni film o šoli in pripravila predstavitev Prevalj na RTV Slovenija, sodelovala z učenci v oddajah Pod klobukom in Umko, v televizijski oddaji RTVS o rojstvu in tradiciji Bralne značke na Prevaljah ter o branju in bralni znački na VTV. Leta 2008 je pripravila idejno zasnovo postavitve spominskega kotička Leopolda Suhodolčana na šoli. Leta 2008 je pripravila scenarij za mednarodno komemorativno slovesnost v taborišču Mauthausen – sodelovala OŠ Franja Goloba Prevalje. Od leta 2009 je vodja nacionalnega Unesco projekta Branje moje sanje. Od ustanovitve Doma starejših Na Fari je koordinatorka medgeneracijskega sodelovanja s šolo. Vodila je projekt Z roko v roki, šola je bila projektni partner nacionalnega projekta. Kot mentorica je aktivno sodelovala in pripravila projekt prijave OŠ Prevalje, na javni poziv za izbiro Kulturne šole leta, šola je bila dvakrat izbrana za kulturno šolo leta in dvakrat pridobila najvišje priznanje za literarno dejanost na šoli. Pripravlja predavanja za starše o pomenu branja in vlogi knjige v mladostnem obdobju. Že štiri desetletja deluje na področju amaterske kulture, bila je pobudnica ustanovitve samostojnega Kulturnega društva Leše leta 1981, predsednica v prvem mandatu in ponovno v letih od 1995–2000, od leta 2000 naprej je podpredsednica KD Leše. Leta 1984 je bila članica organizacijskega odbora srečanja še živečih rudarjev leškega rudnika na Lešah. Ob tej priložnosti je izšla brošura Srečno, kjer je bila glavna urednica in avtorica dveh prispevkov. Ob obletnici narodnoobrambnega tabora, ki je bil leta 1938-1939 na Lešah, je pomagala Pavlu Žaucerju-Matjažu pri zbiranju dokumentov in spominov. Nekaj let je vodila krajevno knjižnico. Da bi se Leše tudi turistično promovirale, je dala pobudo in pripravila tekst in fotografsko gradivo za zgibanko Leše. Da bi imelo Kulturno društvo Leše pregled obširnega kulturnega ustvarjanja, je zbrala številne podatke o kulturnem utripu, o ljudeh, zbrala je fotografsko gradivo in pod njenim uredništvom in avtorstvom je izšla je publikacija Kulturno društvo Leše skozi čas. Vsa leta vodi in pripravlja scenarije za prireditve v kraju, vodi mladinsko recitatorsko skupino in je pobudnica in izvajalka raznih projektov: postavitve razstave Leše v času rudarstva, praznovanje slovenskega kulturnega praznika na vrhu Volinjaka, označitev kulturnozgodovinskih objektov, ki spominjajo na čase rudarstva (2003), postavitev spominske plošče Karlu Doberšku (2004), vsakoletni pohodi Po stopinjah leških rudarjev ob Jesenskih srečanjih na Prevaljah, ki ohranjajo spomin na rudarsko preteklost kraja (od 2003), idejna zasnova in postavitev panojev ob učni rudarski poti. Popisuje in zbira zanimivosti o kraju in ljudeh, po Lešah vodi turistične skupine, ki obiščejo kraj. Je sourednica lokalnega časopisa Leški list in članica mešanega pevskega zbora Leše. Od leta 1999-2002 je bila predsednica Krajevne skupnosti Leše. V tem obdobju so na njeno pobudo organizirali prvo silvestrovanje na prostem, ki poteka od leta 2000, elektrificirali so leške zvonove, uredili okolico spomenika in središče vasi, pridobili bazno postajo za GSM signal mobilne telefonije in postavili oznake za kmetije. Deluje v družbenem življenju Občine Prevalje, dva mandata je bila članica komisije za kulturo (od 1999), predsednica komisije za turizem Občine Prevalje (2002–2010), članica odbora za družbene dejavnosti od 2002, od leta 2014 predsednica odbora za družbene dejavnosti, članica občinskega sveta od leta 2010, članica sveta zavoda Koroška osrednja knjižnica (2010-2014). Piše scenarije za različne kulturne prireditve v občini, je recitatorka in povezovalka številnih javnih prireditev v občini in izven nje. Pripravlja turistične zgibanke občine Prevalje, sodelovala je v uredniškem odboru Biografskega leksikona občine Prevalje, Po poteh kulturne dediščine monografija, fotomonografija, Nekoč je bilo jezero, Včeraj danes jutri (50 Vigrednih pesmi), 90 let ČD Prevalje, 100 let Čebelarskega društva Prevalje. 

Dosežki in bibliografija

Mesec knjige v ravenski občini. – V: Informativni fužinar, 1980, št.24. - Nove možnosti za razvoj knjižničarstva v ravenski občini. – V: Knjižnica, 1981, št. 1-4. - Splošno izobraževalna knjižnica Leše. – V: Informativni fužinar, 1981, št. 22. – Splošnoizobraževalna knjižnica Žerjav. – V: Informativni fužinar, 1981, št.24. - Akcija iščemo zvestega bralca. –V: Kulturni poročevalec, 1983, št. 59. - Srečno! Srečanje rudarjev leškega rudnika. [Urednica]. Leše, 1984. – Leše skozi čas. – Kronika leškega rudnika. – V: Srečno! Srečanje rudarjev leškega rudnika, 1984. – Tone Kuntner na Lešah. –V: Informativni fužinar, 1986, št.7. – Naj govore spomini. – V: Študentski in dijaški narodnoobrambni tabori v Sloveniji 1935–1940, 1987. – Bibliografija pevskega srečanja Od Pliberka do Traberka. – V: 20 pevskih srečanj Od Pliberka do Traberka, 1987. – Bibliografija Koroškega fužinarja (materialna kultura, socialna kultura, duhovna kultura). – V: Koroški fužinar, 1990, št. 1. – Železarna Ravne v dnevnem časopisju. – V: – Koroški fužinar, 1991, št. 3 in št. 4. – Leše v času rudarstva. – V: Prepih, 1998, št. 9. – Občina Prevalje. 1999. 2004 [Turistični zgibanki]. – Leše. 2000. 2004. [Turistični zgibanki]. – Krajevna skupnost Leše. – V: Prevaljske novice, 2000/2001, št. 2. – Krajevna skupnost Leše. – V: Prevaljske novice, 2001/2002, št. 3. – Krajevna skupnost Leše. – V: Prevaljske novice, 2002/2003, št. 4. – Po stopinjah leških rudarjev. – V: Prevaljske novice, 2003/2004, št. 5. – Bralni značkarji osnovnih šol Mežiške doline o knjigi in branju. – Muzej bralne značke. – V: Peto desetletje Prežihove bralne značke, 2003. – Popotnik, postoj in poglej Leše. – V: Koroški fužinar, 2004, št. 1. – Kulturno društvo Leše skozi čas, 2004. – Kulturno društvo Leše skozi čas. – Prevalje prvič nagrajene. Drugo mesto med manjšimi mesti v projektu Moja dežela – lepa in gostoljubna, Turistične zveze Slovenije. – Karel Doberšek, Leše 18. 10. 1889 – Prevalje, 14. 9. 1964. – V: Prevaljske novice, 2004/2005, št. 6.- Prevalje prvič nagrajene. –V: Prevaljske novice, 2004/2005, št.6, str.5. –Uvodna beseda. - V: Kulturno društvo Leše skozi čas, 2004. - Razne prispevke objavlja v časopisju in publikacijah, uredila je zbornik Čebelarsko društvo Prevalje – 90 let, bila je članica uredniškega odbora pri izdaji zbornika Naj poje ptica. – Karel Doberšek. –V: Prevalsjke novice, 2004/2005, št. 6, str.22. –5 let Mešanega pevskega zbora Kulturnega društva Leše. – V: Prevaljske novice, 2004/2005, št. 8. – Učna pot Po stopinjah leških rudarjev [Turistična zgibanka] 2005. – Pokopališče Device Marije na jezeru. –V: Prevaljske novice, 2005/2006, št.9, str.10. –Knjižni novosti Rudija Mlinarja. – V: Prevaljske novice, 2006, št.10 str. 27. Po stopinjah leških rudarjev. Tematska učna pot. – V: Koroški fužinar, 2007, št. 1–2, str. 88–92. – Priznanje odličnosti v literaturi za OŠ Franja Goloba Prevalje. – V: Prevaljske novice, 2007, št. 12., str.26. – Učna pot Po stopinjah leških rudarjev. – V: Prevaljske novice, 2007, št. 12, str. 32. – Učenci OŠ Franja Goloba Prevalje v taborišču Mauthausen. – V: Prevaljske novice, 2008, št. 13, str. 11. – 190 let odkritja premoga na Lešah. –V: Prevaljske novice, 2008, št. 13, str. 22. – Deseti Krojačkov dan. –V: Prevaljske novice, 2008, št. 14 str. 38. – Rudarstvo – identiteta kraja. – V: Leški list 2008, št. 1, str.2. – Leški obrazi: Olga Čerpnjak. – V: Leški list, 2009, št. 3, str. 3. – Leški obrazi: Rozka Časl. – V: Leški list, 2009, št. 4, str. 2-3. – Srečanje sosednjih pevskih skupin. – V: Leški list, 2009, št. 5, str. 3. – Leški obrazi: Zvonko Topler. – V: Leški list, 2009, št.7, str. 2-3. – Rudi Mlinar: Prvi doktor. – V: Leški list, 2009, št. 7, str. 4. – Spominski kotiček. – V: Šolski razgledi 2009. št.4, str. 2. – Pot, po kateri je vredno stopati. – V: Z roko v roki, 2010, str.26. – 24 državni festival Turizmu pomaga lastna glava. –V: Prevaljske novice, 2010, št. 16, str. 8-9. – Skrivnostni svet Volinjaka. – V: Moj kraj, moj ponos, 2010, str. 34-35. – Čarobni svet Volinjaka. – 2010[Turistična zgibanka]. – Z roko v roki OŠ Franja Goloba Prevalje in dom starejših. –V: Prevaljske novice, 2010, št.16, str.46-47. –Štk smo se špilali. OŠ Franja Goloba Prevalje, 2010. – Leški obrazi: Hanzi Trinkavs. – V: Leški list, 2010, št. 9, str. 2-3. – Z roko v roki – OŠ Franja Goloba Prevalje in Dom starejših NA Fari. – V: Odzivanja, 2010, št. 11, str.14-15. –Festival Krojačkov dan. – V: Imejmo se fajn. Doživite naš kraj, 2011, str.56– 57. – Marko Motnik, prvi doktor znanosti z Leš. – V: Leški list, 2010, št. 10, str.3. – Skrivnostni svet Volinjaka. – V: Prevaljske novice, 2011, št. 17, str. 34. – 8. februar – slovenski kulturni praznik. – V: Leški list, 2011, št. 13, str. 3-4. – Leški obrazi: Rudi Mlinar. – V: Leški list, 2011, št. 14, str. 2-3. – Pravljična vas Leše [Turistična zgibanka]2012. – Pravljična vas Leše. – V: Prevaljske novice, 2012, št. 18, str. 12-13. – Potujmo z jezikom v pravljično vas Leše. – V: Potuj z jezikom, 2013. – Festival Pravljične vasi Leše. – V: Prevaljske novice, 2013, št.19, str.58. – Mešani pevski zbor KD Leše. – V: Leški list 2013, št. 18, str. 4. – Leški obrazi: Slavko Kralj. – V: Leški list, 2014, št. 19, str. 1-2. – Po pravljični poti narave. – V: Na zabavo v naravo, 2014, str.56-57. – Otroštvo podaja roko modrosti. – V: Odzivanja, 2014, št. 15, str. 10-12. 

Priznanja in nagrade

Bronasta Prežihova plaketa Kulturne skupnosti Ravne na Koroškem za dolgoletno delovanje v amaterski kulturi; bronasta plaketa OF; bronasta Sušnikova plaketa Občine Prevalje za velik in neprecenljiv delež pri kulturnem utripu kraja; bronasti, srebrni in zlati Vorančev spominek; priznanje KS Leše; priznanje DPM Slovenije za dolgoletno delo in posebne prispevke, dosežke in uspehe z otroki in za otroke, bronasto in srebrno Gallusovo značko. 

Viri in literatura

Osebni podatki in drugi viri. – Tomislav Ivič: Bralci pogosteje v knjižnico. - V: Večer, 1984, št. 238. - Dario Cortese: O starih žavbah in skrivnih rovih. – V: PIL, 1997, št. 26. – Hedvika Gorenšek. [Ob podelitvi bronaste Prežihove plakete, 1987]. – V: Koroški fužinar, 1988, št. 2. – Miro Petek: Knjižničarka s posluhom. – V: Večer, 1990, št. 114. – Tomislav Ivič: Bogata delavska kultura na Lešah. – V: Prepih, 1991, št. 13. – Petra Lesjak Tušek: Majhne spremembe za dobro kraja. - V: Večer, 2001. - Hedvika Gorenšek. [Ob podelitvi bronastega Sušnikovega priznanja]. – V: Prevaljske novice, 2000/2001, št. 2. – Andreja Čibron Kodrin: Koroški obraz. – V: Večer, 24. 9. 2008, str.23.